Informace o nás

MUDr. Andrea Vánišová

V r. 1997 jsem absolvovala lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.  Pro svůj eminentní zájem pracovat s malými pacienty , jsem nastoupila na dětské oddělení v Čáslavi, kde pracuji na část úvazku dodnes. V r. 2000 jsem atestovala v oboru pediatrie.  V r. 2009 mi byla přiznána specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství.  V r. 2016 jsem získala specializovanou způsobilost  v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Dlouhodobě se věnuji  dětským pacientům s  poruchami funkce štítné žlázy,  růstu, puberty i s obezitou ,   které sleduji v endokrinologické ambulanci při dětském oddělení . Můžete mě zde též potkávat při návštěvách pohotovosti.  Jsem matkou  2 dospívajících dcer.

Zdravotní sestra Věra Pazderková

Je absolventkou Střední zdravotnické školy v Pardubicích. Po úspěšném ukončení oboru dětská sestra v r. 1992, nastoupila na dětské oddělení v Čáslavi, kde pracovala do r. 1999. Po návratu z mateřské dovolené, sbírala zkušenosti v interní ambulanci, dále též v ordinaci praktického lékaře pro dospělé.  Je vdaná a je maminkou 3 dětí.

Jsem ráda, že zde dosud pracuje  MUDr.  Helena Nosilová,  od které jsem ordinaci v r. 2017 převzala.  Zajišťuje provoz ordinace v době, kdy plním své závazky na dětském oddělení.  Můžete s ní konzultovat možnosti  léčby homeopatiky u dětí.