Lékařské posudky

Další náplní naší práce je vydávání posudků o zdravotní způsobilosti na letní tábory, školy v přírodě, plavecký, lyžařský výcvik, ke studiu na střední, či vysoké škole, k řízení motorových vozidel, nově k práci s rizikem v kategorii I.

Každý posudek smí být vydán pouze registrujícím lékařem, t.j. Praktickým lékařem pro děti a dorost, a to  jen na základě preventivní prohlídky, která není starší 3 měsíců, jinak musí dítě absolvovat novou prohlídku. Na vydání rozhodnutí o zdravotní způsobilosti má lékař 10 denní zákonnou lhůtu. Každé vydání potvrzení je vydáno proti podpisu o převzetí zákonným zástupcem dítěte. Potvrzení je archivováno a má své evidenční číslo. Po převzetí posudku se rodiče mají právo odvolat do 10 dnů proti rozhodnutí.

Lékařský posudek pro způsobilost ke sportovním aktivitám může registrující lékař potvrzovat pouze ohledně omezení či uvolnění z tělesné výchovy.  Výkonnostní sport/potvrzení způsobilosti k jakémukoliv organizovanému sportu, vyžadující registraci v organizaci, která zajišťuje jeho přípravu pro soutěže, je nutné klidové EKG vyšetření!

Vrcholoví sportovci a děti, které provozují zdravotně náročné sporty /ragby, box, zápas, judo, karate, bojové sporty, motorismus, soutěže s vytrvalostními výkony musí mít vyšetření u tělovýchovného lékaře včetně zátěžového EKG!