Aktuality

LETNÍ DOVOLENÁ V ORDINACI:                                    18.7. -22.7. 2022                                                                       8.8.  – 12.8.2022                                                                        zastupuje  MUDr.Adamová, Masarykova ul. Čáslav, tel. 327 316 848

ORDINAČNÍ DOBA  v období prázdnin                       VE STŘEDU pouze do 16:00 !!                                             děkuju za pochopení

UPOZORNĚNÍ:  Od  1.3. 2022 je naše ordinace z Polikliniky v Čáslavi přestěhována do budovy nové  přístavby v nemocnici, ve 2.patře.   Tel.číslo 327 314 514 zůstavá, další tel. 327 305 138  děkuju za pochopení

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKU!!        Od ledna 2022 pojišťovny nově hradí očkování vakcín pro MENINGOKOKU B a MENINGOKOKU A,C,W,Y. Prosíme rodiče dětí 14-15let, kteří mají zájem o očkování svých dětí, aby se domluvili e-mailem/ mudr.vanisova@gmail.com/, ev. tel. 327 314 514

Milý rodiče, chceme Vás tímto požádat o respektování pravidel, které nám umožní minimalizovat kontakt mezi nemocnými a zdravými dětmi v naší ordinaci.                                       NEMOCNÉ děti ošetříme vždy ráno 7:00-9:00                              ZDRAVÉ děti  budou zvány na očkování a preventivní prohlídky  po 9 hod, ev. v odpoledních hodinách.                                                                                                              děkuji za spolupráci             

 

                                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronavirus

 

 Koronaviry jsou rodina virů, které obvykle způsobují respirační onemocnění. Patří k nim viry, které způsobují běžné nachlazení a závažnější onemocnění, jako je respirační syndrom na Středním východě (MERS-CoV) a syndrom těžkých akutních dýchacích cest (SARS-CoV). Rezervoárem této infekce, která napadá horní a dolní cesty dýchací, jsou nemocní lidé, kteří virus vylučují při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se tedy šíří jednak kapénkovou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), jednak osobním kontaktem s nemocným či povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Ukazuje se, že infekční nemocný může vylučovat virus dříve, než se u něho objeví příznaky nemoci . Virus se do lidského organismu dostává především dýchacími cestami, může však do těla proniknout i přes oční sliznici nebo případně jinými sliznicemi. Inkubační doba obvykle činí 5 dnů s rozmezím 2-14 dní.

Jak se má v době epidemie chránit člověk, který je dosud zdravý

  • Vyvarovat se kontaktů s lidmi, kteří mají projevy infekce dýchacích cest, zejména jde-li o situace, kdy dochází k vzniku infekčního aerosolu. Riziko přenosu infekce je větší při déletrvajícím kontaktu a tehdy, jestliže k expozici došlo v uzavřeném prostoru. Cestování metrem je z tohoto hlediska rizikovější než cestování tramvají nebo autobusem.
  • Pro přímou osobní ochranu před infekcí aerosolem je možné použít ústenku čili roušku; k tomu je vhodné současně nosit brýle jako ochranu očí. Ochrana je tím lepší, čím lépe rouška na obličej doléhá.
  • Ochranou proti přenosu kontaktem je co nejvyšší hygiena rukou. Doporučuje se mýt si ruce důkladně mýdlem vždy po příchodu domů. Je nezbytné vyvarovat se v maximální možné míře sahání na předměty, kterých se nedávno dotýkalo mnoho jiných lidí (držadla, tlačítka, kliky). Při častějším pobytu ve veřejných prostorách se doporučuje pořídit si dezinfekční prostředek na ruce ve spreji, eventuálně používat rukavice. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu třeba věnovat malým dětem, které by v dopravních prostředcích měly mít rukavice. V obchodech pozor na volně ložené potraviny, které se bez další úpravy konzumují (housky a rohlíky v kontejnerech). K placení je lépe používat karty a nezapomínat na hygienu rukou i po zadání PIN.
  • Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, si člověk nemá sahat na obličej, především do okolí očí, nosu a úst dříve, nežli si důkladně očistil ruce.
  • Místnosti, ve kterých se lidé zdržují delší dobu, je vhodné často větrat.

Používání roušek a respirátorů

Jednoduché papírové nebo látkové roušky poskytují částečnou ochranu několik desítek minut, přesněji do té doby, než působením vlastního dechu zvlhnou. Látkové roušky je možné opakovaně použít po přeprání ve vodě teplejší než 60 °C a případném přežehlení, papírové roušky jsou jednorázové. Respirátory, které poskytují vyšší stupeň ochrany, lépe těsní a déle chrání. Používají je především zdravotníci, kteří jsou vystaveni značnému riziku infekce po dlouhou část své pracovní

Může se virus přenášet potravinami?

Přenos potravinami je nepravděpodobný. Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo. Výzkumy s cílem zjistit zdroj ohniska, rozsah šíření infekce a způsoby přenosu však dále pokračují. Snížení zdravotního rizika Každý by měl praktikovat obvykle doporučovanou hygienu a další opatření na ochranu před infekcemi. To zahrnuje řádné hygienické návyky při přípravě pokrmů. Je nepravděpodobné, že by se nový koronavirus dostával do zdrojů surové vody . I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce.

Co doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO)

• pravidelně si umývejte a dezinfikujte ruce
• při kašli a kýchání si zakryjte ústa a nos
• pečlivě pečte maso a vejce vyvarujte se úzkého kontaktu s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky respiračního onemocnění, jako je kašel a kýchání
• dobrá hygiena a hygiena jsou důležité, aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi syrovými nebo nedotaženými potravinami a vařenými nebo připravenými k jídlu v kuchyni.